Opslag van gegevens

Wij willen U erop wijzen, dat alle voor de verkooptransactie benodigde gegevens door een geautomatiseerd computersysteem worden verwerkt en opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uitgesloten hiervan zijn onze dienstverlenende partners, die voor het verwerken van bestellingen deze gegevens nodig hebben (bijv. postorderbedrijf).